Oferta

Dokumentacja

 • koncepcje architektoniczne, urbanistyczne i wnętrzarskie
 • pełnobranżowe (architektura, konstrukcja, instalacje) projekty budowlane, związane z planowaną budową, przebudową lub rozbudową
 • pełnobranżowe (architektura, konstrukcja, instalacje) projekty wykonawcze i powykonawcze
 • pełnobranżowe (architektura, konstrukcja, instalacje) projekty warsztatowe
 • pełnobranżowe (architektura, konstrukcja, instalacje) projekty zamienne
 • pełnobranżowe (architektura, konstrukcja, instalacje) projekty zmiany sposobu użytkowania
 • projekty termomodernizacji
 • projekty wymiany instalacji i urządzeń grzewczo-energetycznych  
 • projekty obsługi komunikacyjnej
 • projekty zagospodarowania wód opadowych
 • projekty przebudowy lub likwidacji urządzeń melioracyjnych (operaty wodno-prawne)
 • projekty przyłączy
 • projekty technologiczne (np. dla sanepidu)
 • projekty rozbiórek
 • projekty aranżacji wnętrz
 • projekty mebli
 • inwentaryzacje budowlane
 • adaptacje projektów typowych
 • modelowanie 3D
 • wizualizacje 3D
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • przedmiary i kosztorysy (inwestorskie i przetargowe)
 • operaty wodne i środowiskowe
 • dokumentacja do celów przetargowych i marketingowych
 • charakterystyki świadectwa energetyczne i ekonomiczne
 • analizy porównawcze alternatywnego zapotrzebowania na energię i ciepło
 • dokumentacja geotechniczna
 • uzgodnienia przez rzeczoznawców ppoż., bhp i sanitarnego
 • sporządzenie mapy ZUD

Oferta

Obsługa formalno-prawna

 • uzyskanie map do celów opiniodawczych, projektowych, ZUD
 • uzyskanie warunków technicznych
 • uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • uzyskanie decyzji środowiskowej
 • uzyskanie decyzji wodno-prawnej
 • uzgodnienie mapy ZUD
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (dla obiektów budowlanych)
 • uzyskanie potwierdzeń zgłoszeń (dla obiektów budowlanych)
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie

Realizacja

 • organizacja procesu budowlanego
 • wielobranżowe (architektura, konstrukcja i instalacje) nadzory autorskie
 • wielobranżowe (architektura, konstrukcja i instalacje) nadzory inwestorskie
 • kierownictwo na budowie
 • doradztwo techniczno-prawne
 • zastępcze wykonawstwo budowlane
 • remonty (wnętrza)

Zaufali nam